BEZ BARIER: WSPARCIE FINANSOWE

W wielu krajach dostępne są programy finansowego wsparcia dla budownictwa bez barier. Szereg możliwości, zarówno dla właścicieli, jak i najemców nieruchomości, oferują między innymi gminy. Wysokość wsparcia może być bardzo różna w zależności od regionu, dlatego należy zasięgnąć informacji w swojej gminie. Wiele informacji na temat aktualnych programów znajduje się również w Internecie.
WAŻNA UWAGA!
Wniosek o wsparcie finansowe w większości przypadków należy złożyć przed rozpoczęciem budowy lub renowacji. Otrzymanie wsparcia po rozpoczęciu jest z reguły niemożliwe.